Fastighets kongress 2014

 

Kongress 2014

Fastighetsanställdas Förbund håller sin 17:e ordinarie kongress den 21-23 november 2014. Kongressen hålls i Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm.

Vill du vara åhörare så säg till i kongressbyrån när du kommer.

Materialen som ska behandlas kan du läsa här.

 


Arbetsordning

Körschema

Dagordning


Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2013

Fastighets Kongress 2014 – Dagordning


motioner och utlåtanden

Motioner och utlåtanden

Hela motionshäftet

Dagordningens punkt 15 Organisation s3-4
Dagordningens punkt 16 Stadgemotioner s4-30
Dagordningens punkt 17 Yrkesroll s31-33
Dagordningens punkt 18 Jämställdhet s34-35
Dagordningens punkt 19 Rättshjälp s36-39
Dagordningens punkt 20 Arbetsmiljö s40-41
Dagordningens punkt 22 Studier s42-45
Dagordningens punkt 23 Politisk påverkan s46-93
Dagordningens punkt 24 Medlemskap s94-96
Dagordningens punkt 25 Fastighets a-kassa s97-100
Dagordningens punkt 26 Agitation s101-102
Dagordningens punkt 27 Lokal organisation s103-125
Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter s126-130
Dagordningens punkt 29 Försäkringar s131-139
Dagordningens punkt 30 Kommunikation s140-150
Dagordningens punkt 31 Påverkan på LO s151-152

 


förslag till nya stadgar

Förslag till nya stadgar

Fastighets Förslag till stadgar


förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente

Fastighets Placeringsreglemente